Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare, reabilitare si dotare Liceul Tehnologic Odobesti, judetul Vrancea” – 03.08.2017

Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea – 28.07.2017

Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obietivul “Lucrari de reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor Internat fete si Internat baieti – oras Odobesti, strada Stefan cel Mare, nr. 42 – 27.07.2017

Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara apartinand UAT Odobesti, judetul Vrancea – 17.07.2017

Lucrari de marcaj rutier in orasul Odobesti – 17.07.2017


Servicii de consultanta, Asistenta si reprezentare Juridica in domeniul Achiztiilor Publice si Fondurilor Nerambursabile – 14.07.2017


Intocmire carti funciare “Modernizare drumuri de exploatare agricola, orasul Odobesti, judetul Vrancea ” – 06.07.2017


Intocmire carti funciare drumuri de interes local – 20.06.2017


Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare teren de sport – Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobesti – 19.06.2017


Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare teren de sport – Liceul Tehnologic Odobesti” – 19.06.2017


Servicii de revizie si curatare instalatii de climatizare – 12.06.2017


Solutie de reparatii pentru refacere strada Mihail Kogalniceanu degradata ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din perioada 11-31 octombrie 2016 în oras Odobesti – 08.06.2017


Modernizare alee in trepte strada Nicolae Balcescu, oras Odobesti, judetul Vrancea – 08.06.2017


Modernizare trotuare – oras Odobesti, intre str.Trei Eroi si Beciul Domnesc – 26.04.2017


Achizitia unui sistem wireless integrat în orasul Odobesti, judetul Vrancea – 10.05.2017


Construire parcari in orasul Odobesti, judetul Vrancea – 29.05.2017