I. Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, invatamant, sanatate, protectia mediului, culte, sport si agrement:

 1. Sandu Corina Violeta – presedinte;
 2. Ionita Andreea Mariana – secretar;
 3. Hanta Grigore – membru;
 4. Florea Neculai – membru;
 5. Toma Vasile Ioan – membru;

II. Comisia pentru probleme juridice, administratie publica, autoritate tutelara si asistenta sociala, protectie sociala, respectarea ordinii publice, a drepturilor si libertatilor cetateanului:

 1. Coman Daniela Anisoara – presedinte;
 2. Condrut Oana Francesca – secretar;
 3. Constantinescu Dumitru Adrian – membru;
 4. Cristea Florentin – membru;
 5. Mistoiu Viorel – membru;

III. Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al orasului, urbanism, sistematizarea teritoriului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si agricultura:

 1. Vetrescu Florin – presedinte;
 2. Chiriac Gabriel – secretar;
 3. Doldor Nicoleta – membru;
 4. Paraschiv Eugen – membru;
 5. Grigore Constantin – membru.