Hotararea nr.1 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitare retea stradala in orasul Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr. 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare infrastructura stradala, oras Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.3 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Drum de legatura DN 2D – DN 2M si modernizare retea stradala – locuinte ANL si stramutate, cartier Sturza”

Hotararea nr.4 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitare strazi de interes local in orasul Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.5 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitare retea stradala in orasul Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.6 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare infrastructura stradala, oras Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.7 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investitii ,, Drum de legatura DN 2D – DN 2M si modernizare retea stradala – locuinte ANL si stramutate, cartier Sturza”

Hotararea nr.8 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitare strazi de interes local in orasul Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr. 9 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti partea I

Hotararea nr. 9 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti partea II

Hotararea nr. 10 privind insusirea de catre Consiliul Local Odobesti a inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al orasului Odobesti, la data de 31 decembrie 2015

Hotararea nr.11 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

Hotararea nr.12 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune a unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.13 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, beneficiarilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

Hotararea nr.14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati la 01.01.2016, pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitare retea stradala in orasul Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati la 01.01.2016, pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare infrastructura stradala, oras Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr. 16 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.17 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unei suprafete de teren

Hotararea nr.18 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Hotararea nr. 19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea”

Hotararea nr. 20 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea”

Hotararea nr.21 privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotararea nr.22 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.23 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.24 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.25 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr.15/2003

Hotararea nr.26 pentru modificarea H.C.L. nr. 36/2013, privind stabilirea modului de administrare al locuintelor ramase nerepartizate, din blocul G3, situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr. 40, construit in baza O.U.G. nr. 74/2007

Hotararea nr.27 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2016

Hotararea nr. 28 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 29 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 30 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare alei parc – Centrul civic”

Hotararea nr. 31 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca – parc orasenesc si zona centru”

Hotararea nr. 32 privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotararea nr. 33 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 34  privind  vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr. 35 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti

Hotararea nr. 36 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – atragere teren in intravilan si lotizare in vederea construirii de locuinte, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 5070 mp, teren situat in T 65, P 1956 – beneficiar Zilisteanu Ion

Hotararea nr. 37 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita  pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr. 38 privind finantarea activitatii Clubului Sportiv A.C.S. Odobesti – Sectia de fotbal

Hotararea nr. 39 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura  „C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr. 40 pentru modificarea H.C.L. nr.112/2015, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate in anul 2016, la nivelul orasului Odobesti

Hotararea nr. 41 privind acordarea unui drept de uz si servitute FDEE Electrica Distributie Nord – SDEE Focsani, pentru suprafata de 2 mp, teren apartinand domeniului public al orasului Odobesti, situat in intravilanul orasului Odobesti, T 77, P 2322

Hotararea nr. 42 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata

Hotararea nr. 43 privind aprobarea obiectivului ,,Extindere retea distributie gaze naturale in orasul Odobesti – str. Libertatii – sat Unirea si str. Beciul Domnesc, judetul Vrancea’’ in parteneriat cu Operatorul local de distributie si a indicatorilor tehnico–economici

Hotararea nr. 44 privind unele masuri de aplicare a O.U.G. nr.18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Hotararea nr. 45 privind  rectificarea bugetului, pe anul 2016, al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr. 46 privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotararea nr. 47 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 48  privind  inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti

Hotararea nr. 49 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr. 15/2003

Hotararea nr. 50 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita  pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr. 51 privind reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Odobesti, precum si aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare, necesare gestionarii situatiilor de urgenta

Hotararea nr. 52 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura  ,, C.C. Giurescu ” Odobesti

Hotararea nr. 53 privind  vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr. 54 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitiile din U.A.T. Odobesti, parte din Studiul de fezabilitate regional ,, Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a” si disponibilitatea exclusiva a terenurilor pentru realizarea obiectelor propuse in proiect

Hotararea nr. 55 privind aprobarea contributiei Orasului Odobesti la proiectul ,,Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II-a”

Hotararea nr.56 privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotararea nr.57 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,, Modernizare trotuare – Oras Odobesti, intre strada Eroilor si strada Beciul Domnesc”

Hotararea nr.58 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,, Construire parcari in orasul Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.59 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare alee in trepte – str. Nicolae Balcescu, Oras Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr. 60 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Colectare ape pluviale – str. Stefan cel Mare, Oras Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr. 61 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 62 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita  pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr. 63 privind  aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar si a activitatii extrabugetare la U.A.T. Odobesti si institutiile subordonate, pe anul 2015

Hotararea nr.64 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 65 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr. 66 pentru completarea art.14 – Sectiunea ,, Obligatiile concedentului” din Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al orasului Odobesti, judetul Vrancea, nr.753/51/2014

Hotarare nr. 67 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2016, al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Hotararea nr. 68 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 69 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea”

Hotararea nr. 70 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea”

Hotararea nr. 71 privind  alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali

Hotararea nr. 72 privind  validarea mandatelor de consilieri locali

Hotararea nr. 73 privind declararea ca legal constituit a CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA

Hotararea nr. 74 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 75 privind  alegerea d-lui Vetrescu Florin, consilier local din partea PSD, in functia de viceprimar al orasului Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr. 76  privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Odobesti, pe principalele domenii de activitate

Hotararea nr. 77 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.78 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura  ,, C.C. Giurescu ” Odobesti

Hotararea nr.79 privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotararea nr. 80 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 81 privind   aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – atragere teren in intravilan, construire depozite de cherestea si industriale, corp administrativ si lotizare locuinte de serviciu, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 10001mp, teren situat in T 107, P 2906, beneficiara – Bordea Radita

Hotararea nr. 82 privind  aprobarea situatiei financiare, la S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2015

Hotararea nr.83 privind acordarea unor facilitati fiscale

Hotararea nr.84 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.85  privind  vanzarea unui imobil apartinand domeniului privat al orasului, situat in Odobesti, str. Smirdan nr.16

Hotararea nr.86 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr.15/2003

Hotararea nr.87 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, precum si atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003

Hotararea nr.88 privind acordarea unui drept de uz si servitute FDEE Electrica Distributie Nord – SDEE Focsani, pentru suprafata de 4,5 mp, teren apartinand domeniului public al orasului, situat in intravilanul orasului Odobesti, T 96, P 2668

Hotararea nr.89 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura  ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr. 90 privind  vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.91 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice, in vederea ocuparii functiei de Administrator public, la nivelul orasului Odobesti

Hotararea nr.92 privind trecerea din domeniul public al orasului Odobesti in domeniul privat al orasului Odobesti a unei suprafete de teren

Hotararea nr. 93 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ciumac Victor, ales pe listele Partidului National Liberal la alegerile locale din iunie 2016 si se declara vacant respectivul loc de consilier local

Hotararea nr. 94 pentru modificarea  H.C.L. Odobesti  nr.71/2016, privind  alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali

Hotararea nr.95 privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Codrescu Claudia, urmatorul supleant pe listele Partidului National Liberal la alegerile locale din iunie 2016

Hotararea nr.96 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.97 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Odobesti in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza orasului Odobesti

Hotararea nr.98 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr. 99 privind actualizarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale, precum si a celei privind solicitarile de locuinte construite in baza O.U.G. nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

Hotararea nr.100 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr.101 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 102 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 103 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura  ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr. 104 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr.15/2003

Hotararea nr.105 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003

Hotararea nr.106 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 107 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura  ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr. 108 privind privind aprobarea unui schimb de locuinta

Hotararea nr.109 privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale in Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de director in unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Odobesti

Hotararea nr.110 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.111 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

Hotararea nr.112 privind modificarea Anexei 2(Organigrama+Stat de functii) la H.C.L. nr.27/2016, precum si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

Hotararea nr.113 pentru modificarea Anexei 1(Criterii si indicatori de performanta) la H.C.L. nr.33/2013, privind aprobarea contractului de administrare, precum si a structurii organizatorice, potrivit Organigramei si Grilei salariilor brute de baza, pentru anul 2013, a S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

Hotararea nr.114 privind aprobarea intocmirii Planului de mobilitate urbana durabila in orasul Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr.115 privind aprobarea intocmirii Strategiei energetice locale, la nivelul orasului Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr.116 privind intocmire DALI pentru ,, Modernizare si extindere iluminat public stradal si ambiental in orasul Odobesti, judetul Vrancea”

Hotararea nr.117 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Odobesti in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. CUP S.A. Focsani

Hotararea nr.118 privind intocmire Studiu de fezabilitate pentru ,, Infiintare Zona agrement si petrecere timp liber in Cartierul M. Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea”, in vederea accesarii Programului Operational Regional – POR 2014-2020, Axa 5.2.

Hotararea nr.119 privind infiintarea Serviciului public de transport local in orasul Odobesti, judetul Vrancea

Hotararea nr. 120 pentru modificarea H.C.L. Odobesti nr.109/2016, privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale in Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de director in unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Odobesti

Hotararea nr.121 privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială – Judeţul Vrancea – lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Dumbrăveni, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Gugeşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Popeşti, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Urecheşti, Unitatea Administrativ-Teritorială – Comuna Coteşti, Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Cârligele, Unitatea Administrativ- Teritorială – Comuna Vîrteşcoiu, Unitatea Administrativ- Teritorială –  Oraşul Odobeşti – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni- Gugesti- Popeşti- Urechesti-Budesti-Cotesti- Blidari- Bontesti- Dalhauti -Faraoanele- Rimniceanca- Beciu- Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”

Hotarare nr.122 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială- Judeţul Vrancea- lider de proiect şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Goleşti, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Coteşti, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cărligele, Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Vărteşcoiu, Unitatea Administrativ- Teritorială Oraşul Odobeşti – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului “Modernizarea  infrastructurii rutiere de drumul judeţean  dintre localităţile: Focşani- Goleşti-Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”

Hotarare nr.123 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.124 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Odobesti in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant, din cadrul Gradinitei cu program prelungit nr.1 Odobesti

Hotararea nr. 125 privind privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr.15/2003

Hotararea nr.126 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren

Hotararea nr.127 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.128 privind completarea actului constitutiv al S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr.93/2012

Hotararea nr.129 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice specializate, in vederea solutionarii unor litigii, avand ca obiect fond funciar – anulare titluri proprietate, respectiv, plata daune pentru nepunerea in posesie–D: 11973/231/2015 si  D:15073/231/2015, aflate pe rolul Judecatoriei Focsani

Hotararea nr.130 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investitii  ,, Infiintare Zona agrement si petrecere timp liber in Cartierul Mihai Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea” – faza Studiu de fezabilitate

Hotararea nr.131  privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi, apartinand domeniului public al Orasului Odobesti

Hotararea nr.132 privind aprobarea actualizarii Strategiei de dezvoltare a orasului Odobesti, perioada 2009-2020

Hotararea nr.133 privind solicitarea transmiterii din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne in proprietatea publica a orasului Odobesti, judetul Vrancea si administrarea Consiliului Local al orasului Odobesti a unui imobil – scara bloc cu 9 apartamente, aflat in constructie, situat in orasul Odobesti, str. Pictor Grigorescu, nr.6, bl. B3, judetul Vrancea

Hotararea nr.134  privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

Hotararea nr.135 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura  ,,C.C. Giurescu” Odobesti

Hotararea nr.136 privind privind darea in administrare cu titlu gratuit catre DGASPC Vrancea a imobilului – fosta Primarie Unirea, apartinand domeniului public al orasului, situat in Odobesti, str. Libertatii nr. 398, in vederea efectuarii de lucrari de reabilitare/modernizare/adaptabilizare spatiu

Hotararea nr.137 privind  aprobarea Acordului de parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Vrancea pentru accesare linie de finantare – Programul de Interes National in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati – SELECTIE PUBLICA DE PROIECTE IN DOMENIUL PROTECTIEI PERSOANELOR CU DIZABILITATI PE ANUL 2016

Hotarare nr.138 privind aprobarea de catre Consiliul Local al orasului Odobesti a majorarii  valorii bunurilor din domeniul public al orasului Odobesti, realizate prin Programul Operational Sectorial de Mediu, aflate in administrarea S.C. CUP S.A. Focsani

Hotararea nr.139 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.140 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.141 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului –Asezamant cultural, situat in Odobesti, str. Libertatii nr. 124, T 55, P 1245, judetul Vrancea si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii ,, Modernizare, reabilitare si dotare asezamant cultural – Cinematograf+Biblioteca oraseneasca, oras Odobesti, judetul Vrancea”