I. Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, invatamant, sanatate, protectia mediului, culte, sport si agrement:

 1. Sandu Corina Violeta – presedinte;
 2. Paraschiv Remus – secretar;
 3. Florea Neculai – membru;
 4. Arcuda Andrei – membru;
 5. Andrei Stefanache – membru.

II. Comisia pentru probleme juridice, administratie publica, autoritate tutelara si asistenta sociala, protectie sociala, respectarea ordinii publice, a drepturilor si libertatilor cetateanului:

 1. Coman Daniela-Anisoara – presedinte;
 2. Condrut Oana-Francesca – secretar;
 3. Constantinescu Dumitru-Adrian – membru;
 4. Codrescu Claudia – membru;
 5. Opris Mihai-Sorin – membru;

III. Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al orasului, urbanism, sistematizarea teritoriului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si agricultura:

 1. Vetrescu Florin – presedinte;
 2. Chiriac Gabriel – secretar;
 3. Cristea Florentin – membru;
 4. Segarceanu Dumitru – membru;
 5. Nedelcu Mihai – membru.