Potrivit art.103 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistenţă în vederea completării şi/sau depunerii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a A.N.A.F.
Persoana desemnata de Primaria Odobesti pentru indrumarea si acordarea asistentei cu privire la completarea Declaratiei unice, la inregistrarea in Spatiul Privat Virtual si pentru transmiterea Declaratiei unice prin mijloace electronice,  este NESU IULIAN, tel. 0752228525.

Lista persoanelor care trebuie sa depuna Declaratia unica se gaseste la sediul Primariei.
Persoanele interesate sunt rugate sa confirme cu o zi inainte prezenta la intalnirile organizate de Primarie impreuna cu organul fiscal central, pentru clarificarea prevederilor legale, a procedurilor de completare si depunere a Declaratiei unice.
Calendarul acestor intalniri este: 12.04.2019; 22.04.2019; 10.05.2019; 24.05.2019; 16.06.2019; 28.06.2019; 12.07.2019; 26.07.2019.
Termenul limita de depunere a Declaratiei unice a fost prelungit de la data de 15.03.2019 la 31.07.2019