Hotararea nr.1 privind acordul, in vederea schimbarii temporare, a destinatiei imobilului – Sala de sport a orasului Odobesti, in Centru de vaccinare.

Hotararea nr.2 privind aprobarea listei de investitii provizorii pe anul 2021.

Hotararea nr.3 privind vanzarea unui apartament apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, in baza Sentintei civile nr.8480/2019 a Judecatoriei Focsani.

Hotararea nr.4 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi de asistenta si recuperare.

Hotararea nr.5 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Odobesti in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in unitatile de invatamant din orasul Odobesti.

Hotararea nr.6 privind numirea auditorului financiar extern la S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii mr.416/2001, precum si persoanelor sanctionate cu obligarea prestarii unei activitati neremunerate in folosul comunitatii.

Hotararea nr.8 privind alegerea presedintelui de sedinta.