Înființare zonă de agrement și petrecere a timpului liber în Cartierul Mihai Sturza

posted in: Stiri si Noutati | 0

UAT ORAŞ ODOBEŞTI anunță semnarea în data de 27 iulie 2017 a contractului de finanțare SE/VN/2016/5/5.2/1/44/25.11.2016, cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADRSE) în calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului “Înființare zonă de agrement şi petrecere a timpului liber în cartierul Mihail Sturza, orașul Odobești, județul Vrancea“.

Obiectivul general al proiectului vizează revitalizarea mediului urban din orașul Odobești prin reutilizarea terenurilor abandonate şi transformarea lor în zone de agrement şi recreere pentru populație.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea indicelui de spații verzi /cap locuitor prin reconversia unei suprafețe de 57.986 mp teren neutilizat, aflat în stadiu de degradare în intravilanul orașului Odobești , cartier Mihail Sturza şi transformarea acestuia în spații verzi pentru agrement şi recreere, modernizarea căii de acces direct la obiectiv -Stradă Giurgea – în suprafață de 10.491,52 mp;
  • Creșterea confortului, siguranței şi esteticii spațiilor verzi ale orașului, investiția propusă urmând să asigure confortul fizic şi vizual al locuitorilor din zona precum şi din întreagă localitate, satisfacerea nevoii de agrement şi recreere a acestora, precum şi reducerea nivelului de poluare.

Acest proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa Prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de conversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Proiectul intitulat “Înființare zonă de agrement şi petrecere a timpului liber în cartierul Mihail Sturza, orașul Odobești, județul Vrancea” urmează să fie implementat într-o perioada de 21 luni, valoarea totală a proiectului fiind de 9.171.205,98 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 7.666.817,57 lei acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 1.172.572,10 lei acordată din bugetul național.

Detalii suplimentare: Bolovan Bejan Mirela, Manager de proiect Tel: 0237/675224,

E-mail: mgbb1959@gmail.com.

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *