Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor oferite de biroul de consiliere pentru cetateni

Obiectivele proiectului: Proiectul isi propune dezvoltarea serviciilor oferite de Biroul de consiliere pentru cetateni prin continuarea furnizarii serviciilor, includerea de noi servicii, cresterea eficientei acestora si extinderea ariei de furnizare in alte localitati urbane si rurale.