Consultanta in vederea derularii procedurilor de achizitie publica – 23.03.2018

Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructia, dotarea si echiparea bazei de practica a Liceului Tehnologic in vederea formarii elevilor in domeniul agricultura si horticultura” – 22.03.2018

Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Extindere Liceu Teoretic, amenajare incinta baza sportiva, alei si cai de acces” – 22.03.2018

Modernizare strada Mihai Eminescu, oras Odobesti, judetul Vrancea – 20.03.2018

Servicii de intretinere spatii verzi si parcuri – 16.03.2018

Servicii de curatenie in Primarie – 16.03.2018

Servicii de curatenie in Piata Agroalimentara – 16.03.2018

Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Imbunatatire transport public nepoluant pentru mobilitatea urbana a populatiei si reducerea emisiilor de carbon in orasul Odobesti” – 08.03.2018

Servicii de curatare si maturare a strazilor – 07.03.2018

Servicii de colectare a gunoiului menajer – 06.03.2018 

Lucrari de reparatii ale birourilor din cadrul Primariei – 27.02.2018

Servicii de proiectare faza PT/DTAC si DDE, caiete de sarcini si asistenta tehnica a proiectantului in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea” – 23.02.2018

Intocmire DALI + PT pentru obiectivul “Modernizare strada Mihai Eminescu, oras Odobesti, judetul Vrancea” – 12.02.2018

Reprofilare cu adaos de material granulat str. Vintila Petrescu-Vrancea- 15.12.2017

Lucrari de refacere alee acces catre Biserica Ovidenia – oras Odobesti – 12.12.2017

Catalog electonic – Liceul Tehnologic Odobesti – 12.12.2017

Catalog electronic – Liceul Teoretic Odobesti – 12.12.2017

Servicii de proiectare faza PT/DTAC si DDE, caiete de sarcini si asistenta tehnica a proiectantului in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea” – 24.11.2017

Intocmire arpentaj cadastral – UAT Odobesti – 17.11.2017

Intocmire studiu de trafic – oras Odobesti, judetul Vrancea – 01.11.2017

Solutie de reparatii pentru refacere strada Cuza Voda avariata pe o lungime de 25 m si o latime de 0,5 m – 17.10.2017

Servicii de proiectare faza PT/DTAC si DDE, asistenta tehnica proiectant si verificare tehnica in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea” – 10.10.2017 – Procedura de atribuire anulata

Servicii de intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Infiintare Zona spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str. Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie” – 22.09.2017

Servicii de consultanta pentru intocmirea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii “Infiintare Zona spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str. Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie” – 21.09.2017

Servicii de consultanta pentru intocmirea cererii de finantare a proiectului “Lucrari de reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor Internat fete si Internat baieti – oras Odobesti, str. Stefan cel Mare, nr. 42” – 21.09.2017

Lucrari de reparatii generale la cladirea fost sediu Primarie, sat Unirea – 28.08.2017

 

Servicii de consultanta privind managementul in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea – 18.08.2017

Servicii de publicitate si informare in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea – 18.08.2017


Servicii de audit in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea – 16.08.2017


Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare, reabilitare si dotare Liceul Tehnologic Odobesti, judetul Vrancea” – 03.08.2017

Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea – 28.07.2017

Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obietivul “Lucrari de reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor Internat fete si Internat baieti – oras Odobesti, strada Stefan cel Mare, nr. 42 – 27.07.2017

Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara apartinand UAT Odobesti, judetul Vrancea – 17.07.2017

Lucrari de marcaj rutier in orasul Odobesti – 17.07.2017


Servicii de consultanta, Asistenta si reprezentare Juridica in domeniul Achiztiilor Publice si Fondurilor Nerambursabile – 14.07.2017


Intocmire carti funciare “Modernizare drumuri de exploatare agricola, orasul Odobesti, judetul Vrancea ” – 06.07.2017


Intocmire carti funciare drumuri de interes local – 20.06.2017


Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare teren de sport – Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobesti – 19.06.2017


Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare teren de sport – Liceul Tehnologic Odobesti” – 19.06.2017


Servicii de revizie si curatare instalatii de climatizare – 12.06.2017


Solutie de reparatii pentru refacere strada Mihail Kogalniceanu degradata ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din perioada 11-31 octombrie 2016 în oras Odobesti – 08.06.2017


Modernizare alee in trepte strada Nicolae Balcescu, oras Odobesti, judetul Vrancea – 08.06.2017


Modernizare trotuare – oras Odobesti, intre str.Trei Eroi si Beciul Domnesc – 26.04.2017


Achizitia unui sistem wireless integrat în orasul Odobesti, judetul Vrancea – 10.05.2017


Construire parcari in orasul Odobesti, judetul Vrancea – 29.05.2017