Servicii de ASISTENTA TEHNICA – DIRIGENTIE DE SANTIER pentru obiectivul „ CONSTRUIRE
ANSAMBLU LOCUINTE SOCIALE D+P+2E+M (96 UL), CARTIER MIHAI STURZA, STR.
DIMITRIE CONSTANTINESCU, ORAS ODOBESTI, JUD.VRANCEA” - 13.07.2018
Anunt achizitie directaCaiet de sarciniCAIET DE SARCINI_ANEXE 1-17Formular oferta financiaraScrisoare de inaintare
Intocmire documentatii pentru inscrierea provizorie in cartea funciara a imobilelor apartinand domeniului public intravilan al UAT Odobesti – 06.06.2018Anunt achizitie directaCaiet de sarciniScrisoare de inaintareFormular oferta financiara
Intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul
“Construire si dotare Gradinita cu program prelungit – Lumea copiilor, loc de joaca,
alei, spatii verzi si parcare, in cartier Mihai Sturza” - 16.05.2018
Anunt achizitie directa - Caiet de sarcini - Formular oferta financiara - Scrisoare de inaintare
Extindere retea electrica pentru AEE ansamblu locuinte
sociale D+P+M (60 UL)
amplasat in Str. D. Constantinescu - 12.04.2018
Documentatia completa AICI

Servicii de intretinere a terenului de fotbal din cadrul Bazei Sportive din sat Unirea, oraş Odobeşti, judetul Vrancea – 03.04.2018

Intocmire DALI pentru obiectivul “Reabilitare si dotare imobil corp C, construire facilitati sportive, loc de joaca, alei si cai de acces, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 2, in vederea infiintarii gradinitei “Casuta din povesti” – 03.04.2018

Consultanta in vederea derularii procedurilor de achizitie publica – 23.03.2018

Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructia, dotarea si echiparea bazei de practica a Liceului Tehnologic in vederea formarii elevilor in domeniul agricultura si horticultura” – 22.03.2018

Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Extindere Liceu Teoretic, amenajare incinta baza sportiva, alei si cai de acces” – 22.03.2018

Modernizare strada Mihai Eminescu, oras Odobesti, judetul Vrancea – 20.03.2018

Servicii de intretinere spatii verzi si parcuri – 16.03.2018

Servicii de curatenie in Primarie – 16.03.2018

Servicii de curatenie in Piata Agroalimentara – 16.03.2018

Intocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Imbunatatire transport public nepoluant pentru mobilitatea urbana a populatiei si reducerea emisiilor de carbon in orasul Odobesti” – 08.03.2018

Servicii de curatare si maturare a strazilor – 07.03.2018

Servicii de colectare a gunoiului menajer – 06.03.2018 

Lucrari de reparatii ale birourilor din cadrul Primariei – 27.02.2018

Servicii de proiectare faza PT/DTAC si DDE, caiete de sarcini si asistenta tehnica a proiectantului in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea” – 23.02.2018

Intocmire DALI + PT pentru obiectivul “Modernizare strada Mihai Eminescu, oras Odobesti, judetul Vrancea” – 12.02.2018

Reprofilare cu adaos de material granulat str. Vintila Petrescu-Vrancea- 15.12.2017

Lucrari de refacere alee acces catre Biserica Ovidenia – oras Odobesti – 12.12.2017

Catalog electonic – Liceul Tehnologic Odobesti – 12.12.2017

Catalog electronic – Liceul Teoretic Odobesti – 12.12.2017

Servicii de proiectare faza PT/DTAC si DDE, caiete de sarcini si asistenta tehnica a proiectantului in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea” – 24.11.2017

Intocmire arpentaj cadastral – UAT Odobesti – 17.11.2017

Intocmire studiu de trafic – oras Odobesti, judetul Vrancea – 01.11.2017

Solutie de reparatii pentru refacere strada Cuza Voda avariata pe o lungime de 25 m si o latime de 0,5 m – 17.10.2017

Servicii de proiectare faza PT/DTAC si DDE, asistenta tehnica proiectant si verificare tehnica in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea” – 10.10.2017 – Procedura de atribuire anulata

Servicii de intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Infiintare Zona spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str. Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie” – 22.09.2017

Servicii de consultanta pentru intocmirea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii “Infiintare Zona spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str. Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie” – 21.09.2017

Servicii de consultanta pentru intocmirea cererii de finantare a proiectului “Lucrari de reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor Internat fete si Internat baieti – oras Odobesti, str. Stefan cel Mare, nr. 42” – 21.09.2017

Lucrari de reparatii generale la cladirea fost sediu Primarie, sat Unirea – 28.08.2017

 

Servicii de consultanta privind managementul in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea – 18.08.2017

Servicii de publicitate si informare in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea – 18.08.2017


Servicii de audit in cadrul proiectului “Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea – 16.08.2017


Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare, reabilitare si dotare Liceul Tehnologic Odobesti, judetul Vrancea” – 03.08.2017

Reabilitare si modernizare Gradinita Unirea – 28.07.2017

Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obietivul “Lucrari de reabilitare pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor Internat fete si Internat baieti – oras Odobesti, strada Stefan cel Mare, nr. 42 – 27.07.2017

Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara apartinand UAT Odobesti, judetul Vrancea – 17.07.2017

Lucrari de marcaj rutier in orasul Odobesti – 17.07.2017


Servicii de consultanta, Asistenta si reprezentare Juridica in domeniul Achiztiilor Publice si Fondurilor Nerambursabile – 14.07.2017


Intocmire carti funciare “Modernizare drumuri de exploatare agricola, orasul Odobesti, judetul Vrancea ” – 06.07.2017


Intocmire carti funciare drumuri de interes local – 20.06.2017


Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare teren de sport – Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobesti – 19.06.2017


Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul “Modernizare teren de sport – Liceul Tehnologic Odobesti” – 19.06.2017


Servicii de revizie si curatare instalatii de climatizare – 12.06.2017


Solutie de reparatii pentru refacere strada Mihail Kogalniceanu degradata ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din perioada 11-31 octombrie 2016 în oras Odobesti – 08.06.2017


Modernizare alee in trepte strada Nicolae Balcescu, oras Odobesti, judetul Vrancea – 08.06.2017


Modernizare trotuare – oras Odobesti, intre str.Trei Eroi si Beciul Domnesc – 26.04.2017


Achizitia unui sistem wireless integrat în orasul Odobesti, judetul Vrancea – 10.05.2017


Construire parcari in orasul Odobesti, judetul Vrancea – 29.05.2017