Raport anual privind transparenta decizionala – 2017


Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Odobești;
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Odobești;
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Odobești, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Primariei Odobești respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
– Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Persoana responsabila cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public este Vlăsceanu Răzvan, Biroul Relații Publice și Comunicare
vlasceanurazvan@primariaodobesti.ro