Titlu proiect: Managementul deseurilor in orasul Odobesti

Obiectivele proiectului: Proiectul are atat caracter economic prin faptul ca realizarea colectarii selective genereaza venituri suplimentare prin valorificarea deseurilor reciclabile cat si un caracter educational. Proiectul este impus atat de starea de degradare a mijloacelor fixe existente ce concura la desfasurarea activitatii de salubrizare cat si de necesitatea respectarii cadrului legal de protectie a mediului.