Actele necesare întocmirii dosarului pentru locuinţă:

posted in: Stiri si Noutati | 0

ANL – copii de pe actele de stare civilă ale membrilor familiei;
– copii de pe actele de identitate din care să reiasă reşedinţă sau domiciliul
solicitantului;
– copii de pe actele de proprietate a locuinţei sau copie de pe contractul de
închiriere;
– adeverinţă medicală de la medicul de familie, sau alte certificate care să
ateste starea de sănătate a membrilor familiei;
– adeverinţă de salariat sau alte documente care să ateste venitul lunar al
familiei;
– adeverinţă de venituri;
– diploma de absolvire a studiilor;
– în cazul celor ce locuiesc în imobile revendicate de foştii proprietari,
notificarea prin care sunt somaţi să elibereze locuinţa, sau contractul de închiriere din care să reiasă data expirării acestuia;
declaraţia notarială pe propria răspundere că nu deţin locuinţă proprietate şi
nu a înstrăinat nici o locuinţă proprietate personală după 01 ianuarie 1990.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *