Actele necesare la depunerea cererii unice de plata pentru persoane fizice si juridice

posted in: Stiri si Noutati | 1

La depunerea cererii unice de plata, fermierii persoane fizice si juridice trebuie sa prezinte la APIA urmatoarele documente:

PERSOANE JURIDICEapia

  • Copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate/ pasaport/ certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului/ certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz, iar in cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/ pasaport;
  • Dovada detinerii unui cont bancar activ;
  • Procura notariala, in cazul in care fermierul persoana juridica imputerniceste o persoana pentru depunerea cererii unice de plata in numele sau sau pentru a-l reprezenta in relatia cu APIA;
  • Adeverinta eliberata de primaria comunei pe raza caruia exploatatia isi desfasoara activitatea agricola si este insotita de o copie conform cu originalul a filelor in care sunt inscrise datele din cap. II.b, cap. III din registrul agricol, conform modelului-cadru prevazut in Anexa 1 ;
  • Documente care fac dovada utilizarii legale a terenului conform art.5 din Ordinul MADR NR.619/2015 sunt copiile conform cu originalul ale:
     • titlului de proprietate,
     • contractul de arendare,
     • contractul de concesiune,
     • contractul de asociere in participatiune,
     • contractul de inchiriere,
     • contractul de comodat,
     • In cazul in care fermierul utilizeaza teren aflat la dispozitia sa sub alte forme decat cele prevazute anterior, prezinta la APIA adeverinta eliberata de primaria pe raza careia este situat terenul in cauza, aceasta categorie de teren fiind inscrisa la cap. III, randul 08 “sub alte forme”. In cazul in care fermierul persoana fizica nu detine titlul de proprietate, poate prezenta in locul acestuia adeverinta eliberata de primaria pe raza careia este situat terenul in cauza, in conformitate cu datele inscrise in registrul agricol.
  • Declaratie pe propria raspundere a fermierului, din care sa reiasa motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declaratia pe proprie raspundere se da in fata secretarului unitatii administrativ teritoriale sau in fata notarului public. Persoanele care au domiciliul in strainatate si care depun cererea unica de plata prin intermediul unui imputernicit dau declaratia pe proprie raspundere la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei
  • Identificarea fara echivoc a parcelelor agricole utilizate tabel centralizator care va cuprinde numarul curent, suprafata (ha), actul de identificare a suprafetei, blocul fizic, parcela declarata in cererea unica de plata din blocul fizic si cultura, intocmit si semnat de catre fermier.
  • Persoanele juridice care depasesc cuantumul de 5000 euro si sunt inregistrate la ONRC au obligatia sa depuna urmatoarele documente din care sa reiasa calitatea de FERMIER ACTIV :
     • certificatul de inregistrare sau actul de infiintare/act constitutiv/statut reiese ca desfasoara activitatea agricola conform codurilor CAEN, diviziunea 01, Grupele 011 – 016.
        • In situatia persoanelor juridice care nu detin cod CAEN /statut /act de infiintare din care sa rezulte ca desfasoara activitate agricola, dovezile verificabile sunt situatiile financiare anuale, formularul “date informative” (cod 30), formularul “Situatia veniturilor si cheltuielilor” (cod 20).
     • bilant contabil conform Legii 82/1991 a contabilitatii,
     • jurnalul de venituri si cheltuieli,
     • contul de executie a bugetului institutiei publice si al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.
  • Persoanele juridice care au pajisti permanente au obligatia sa depuna copia cardului exploatatiei zootehnice in care sunt inregistrate animalele si adeverinta eliberata de catre medicul veterinar, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrisa in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata si numarul de animale.

Cererile unice de plata pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizarii legale a terenului pana la data limita de depunere a cererilor unice de plata, sunt neeligibile.

PERSOANE FIZICE

  • Copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate/ pasaport;
  • Dovada detinerii unui cont bancar activ;
  • Procura notariala, in cazul in care fermierul persoana fizica imputerniceste o persoana pentru depunerea cererii unice de plata in numele sau sau pentru a-l reprezenta in relatia cu APIA;
  • Adeverinta eliberata de primaria comunei pe raza caruia exploatatia isi desfasoara activitatea agricola si este insotita de o copie conform cu originalul a filelor in care sunt inscrise datele din cap. II.b, cap. III din registrul agricol, conform modelului-cadru prevazut in Anexa 1 ;
  • Documente care fac dovada utilizarii legale a terenului conform art.5 din Ordinul MADR nr.619/2015 sunt copiile conform cu originalul ale :
     • titlului de proprietate,
     • contractul de arendare,
     • contractul de concesiune,
     • contractul de asociere in participatiune,
     • contractul de inchiriere,
     • contractul de comodat,
     • In cazul in care fermierul utilizeaza teren aflat la dispozitia sa sub alte forme decat cele prevazute anterior, prezinta la APIA adeverinta eliberata de primaria pe raza careia este situat terenul in cauza, aceasta categorie de teren fiind inscrisa la cap. III, randul 08 “sub alte forme”. In cazul in care fermierul persoana fizica nu detine titlul de proprietate, poate prezenta in locul acestuia adeverinta eliberata de primaria pe raza careia este situat terenul in cauza, in conformitate cu datele inscrise in registrul agricol .
  • Declaratie pe propria raspundere a fermierului, din care sa reiasa motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declaratia pe proprie raspundere se da in fata secretarului unitatii administrativ teritoriale sau in fata notarului public. Persoanele care au domiciliul in strainatate si care depun cererea unica de plata prin intermediul unui imputernicit dau declaratia pe proprie raspundere la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei
  • Identificarea fara echivoc a parcelelor agricole utilizate tabel centralizator care va cuprinde numarul curent, suprafata (ha), actul de identificare a suprafetei, blocul fizic, parcela declarata in cererea unica de plata din blocul fizic si cultura, intocmit si semnat de catre fermier.
  • Persoanele fizice care depasesc cuantumul de 5000 euro si care nu au optat pentru inscrierea la ONRC ca PFA, IF, etc. au obligatia sa depuna urmatoarele documente din care sa reiasa calitatea de FERMIER ACTIV:
     • Formularul 221 “Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit”.
     • Formularul 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”.
     • Adeverinta eliberata de Agentia Nationala de Administare Fiscala privind veniturile totale realizate in anul precedent anului de cerere.
  • Persoanele fizice care au pajisti permanente au obligatia sa depuna copia cardului exploatatiei zootehnice in care sunt inregistrate animalele si adeverinta eliberata de catre medicul veterinar, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrisa in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata si numarul de animale.

 1. ion mariana

  parerea mea este ca in loc sa simplificam procedurile le complicam si mai mult din an in an .Ce rost are sa ne chinuim sa xeroxam registre agricole care nici macar nu sint actualizate deoarece legislatia este deficitara-registrele 2015-2020 nu sunt tiparite pina la aceasta data-si sa completam tot felul de formulare cind dispunem de tehnologie IT?Formularul cererii APIA 2014 trebuia pastrat si facute modificari numai acolo unde era cazul-vinzari sau arendari de terenuri-in rest sa se evidentieze doar culturile din anul agricol in curs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *