Alte 96 de locuințe vor fi construite în Odobești

posted in: Stiri si Noutati | 0

Autoritățile locale din orașul Odobești continuă proiectul de construire de locuințe. Societatea Blue Konnyk SRL din Golești a câștigat licitația pentru construirea unui ansamblu de locuințe care va avea 96 de unități locative, în Cartierul Mihai Sturza. Este vorba de construirea a trei blocuri de locuințe sociale cu regim de înălțime demisol, parter, două etaje, plus mansardă. În aceste blocuri vor fi construite garsoniere și apartamente cu două camere. Valoarea adjudecată a investiției, în urma licitației, este de aproximativ 11 milioane de lei. Finanțarea este asigurată prin Programul de construire locuinţe sociale, conform Legii 114/1996.

În total, sunt construite 348 de locuinţe. Astfel, vor fi construite 4 blocuri cu destinaţia locuinţe sociale care vor avea 60 de apartamente, 4 blocuri cu destinaţia locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din case naţionalizate, care vor avea 64 de locuinţe, 6 blocuri de locuinţe de necesitate care vor avea 96 de apartamente şi 8 blocuri ANL care vor avea 128 de apartamente. O mare parte din aceste locuinţe se află în diverse stadii de execuţie în cartierul Mihai Sturza.

Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, a reamintit că în ultima perioadă în Odobești a crescut numărul de solicitări pentru toate tipurile de locuințe, ceea ce arată că orașul a devenit unul atractiv, „fapt certificat și de creșterea populației”. ”Conform recensământului din 2014, populația orașului a crescut la 9636 de locuitori, față de 6298 câți avea orașul în 2004. Politicile publice ale administrației locale odobeștene cu privire la alocarea de locuri de case pentru tineri, în baza legii 15/ 2000 și asigurarea accesului populației la infrastructura socială și culturală, au susținut această creștere și creează premizele ca în viitorul apropiat orașul Odobești să intre în catregoria orașelor cu peste zece mii de locuitori putând astfel aplica pentru accesarea fondurilor europene la un nivel superior“, a precizat primarul orașului Odobești.

Daniel Nicolaș a arătat că această dezvoltare a orașului se datorează corelării strategiei de dezvoltare locală cu cea de dezvoltare a județului Vrancea. „Strategia de dezvoltare a orașului a fost foarte bine corelată cu strategia de dezvoltare a județului Vrancea și eforturile făcute atât de administrația județeană cât și de cea locală sunt acum răsplătite din plin. Împreună cu președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, au fost stabilite o serie de priorități pentru orașul Odobești și suntem convinși că împreună vom reuși să materializăm toate proiectele noastre de viitor“, a încheiat primarul Daniel Nicolaș.

Investiții în derulare în valoare de aproximativ 47 milioane de lei

De reținut că în acest moment Primăria Odobești are în derulare investiții în valoare de aproximativ 47 milioane de lei, din care amintim: „Reabilitare și modernizare Grădinița Unirea, Str. Libertății nr. 379 – finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală-Valoarea totală a investiţiei: 1.206.825 lei“; „Construire ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M (96 unități locative), în Cartier Mihai Sturza, Str. Dimitrie Constantinescu – finanţare prin Programul de construire locuinţe sociale, conform Legii 114/1996-Valoarea investiţiei: 18.744.383 lei“; „Construire ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M (60 unități locative), Cartier Mihai Sturza, Str. Dimitrie Constantinescu – finanţare prin Legea 114- Valoare contract lucrări: 7.197.600 lei (perioada2016- 2018)“; „Drum de legătură DN 2D – DN 2M și modernizare rețea stradală locuințe ANL și strămutate Cartier Sturza -Valoarea totală a investiţiei: 13.665.426,88 lei, (perioada lucrărilor 2018-2021)“;

„Înființare zonă de agrement și petrecere timp liber în Cartierul Mihai Sturza – finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020-Valoarea investiţiei: 2.075.807 lei“; „Modernizare, reabilitare și dotare cu mobilier și echipamente Liceul Tehnologic Odobești-Valoarea investiției: 4.196.000 lei (perioada 2018- 2021)“; „Modernizare trotuare între Str. Eroilor și Beciul Domnesc-Valoarea investiție: 400.000 lei“; Construire parcări în Orașul Odobești, Județul Vrancea – investiție în derulare, pe Str. Pictor Grigorescu, Str. Dobrogeanu Gherea, Locuinte ANL Str. Vintilă Petrescu, Cartier Sturza-Valoarea investiției: 400.000 lei.

Administrația locală are pregătite pentru finanțare mai multe proiecte

De asemenea, au fost întocmite Studii de fezabilitate/Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii/Proiecte tehnice, pentru o serie de obiective, care vor fi depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Agenția Națională pentru Locuințe, Programul Național de Dezvoltare Locală, în scopul includerii în diverse programe de finanţare: „Modernizare și reabilitare străzi de interes local – Programul Naţional de Dezvoltare Locală, bugetul local, bugetul de stat, valoare totală a investiţiei: 2.321.212,81 lei“; „Reabilitare infrastructură rutieră și pietonală Str. Ștefan cel Mare și Libertății – solicitare finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, valoarea totală a investiţiei: 6.478.094 lei“; „Modernizare infrastructură stradală – Cartier Unirea, străzile Miron Costin, Viilor, Pățești, Sf. Ilie, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, valoarea totală a investiţiei: 2.476.017 lei“; „Construire ansamblu locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere D+P+2E+M (60 unități locative), Cartier Sturza, depunere la ANL. Valoarea investiţiei: 13.350.050 lei“; „Lucrări de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor internat fete și internet băieți, Str. Ștefan cel Mare“; „Modernizarea internatului de fete cu suprafața la sol = 573,50 mp, regim de înălțime (S+P+2E) și modernizarea internatului de băieți cu suprafața la sol = 620,70 mp, regim de înălțime ( S+P+2E+M )-Valoarea investiţiei: 4.643.495 lei; „Înființare spații verzi și parc de recreere în Orașul Odobești, Str. Libertății, Pct. Sf. Ilie, investiție în implementare. Valoarea investiției: 2.906.664 lei“; Reabilitare Casa de Cultură „C.C. Giurescu“-Valoarea investiției: Construcție+Montaj: 1.814.377 lei“; „Extindere Liceu Teoretic Duiliu Zamfirescu“; „Reabilitarea și Modernizarea rețelei de iluminat public“; „Modernizarea, reabilitarea și dotarea cinematografului și a bibliotecii orășenești“. Restaurarea exterioară va fi făcută cu păstrarea arhitecturii datorită faptului că imobilul este moniment istoric.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *