ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

posted in: Uncategorized | 0

Unitatea administrativ-teritorială ODOBEȘTI, din județul Vrancea anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 6 începând cu data de 12.12.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei orașului ODOBEȘTI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *