ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

posted in: Stiri si Noutati | 0

           UAT ORAS ODOBESTI , titular al proiectului ,, Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri si Sfantul Ilie’’ anunta publicul interesat asupra  luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Vrancea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul orasului Odobesti, T 0, P 2279, 33, 111, 228, 112, 2201, 723, 610, 958, 797, 728, 602, 2221,  jud. Vrancea.

        Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni pana joi intre orele 800– 1630 si in ziua de vineri intre orele 800– 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro .

        Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului   pe pagina de internet a APM Vrancea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *