Invitație la Conferința de presă privind lansarea proiectului ”Creare Centru Național de Informare și Promovare Turistică, Oraș Odobești, Județul Vrancea”

posted in: Stiri si Noutati | 0

anunt conferintaUnitatea Administrativ-Teritorială Oraș Odobești, în calitate de beneficiar, organizează luni, 23 martie 2015, de la ora 15.00, conferința de lansare a proiectului intitulat “Creare Centru Naţional de Informare și Promovare Turistică, oraș Odobești, judeţ Vrancea”, cod SMIS 41309, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 ”Promovarea potenţialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora.

Proiectul intitulat “Creare Centru Naţional de Informare și Promovare Turistică, oraș Odobești, judeţ Vrancea” va fi implementat în perioada 24 decembrie 2014 – 23 august 2015. Proiectul are o valoare totală de 564.521,10 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 549.864,57 lei, acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul național.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în crearea și dotarea unui Centru Naţional de Informare Turistică în orașul Odobești, judeţul Vrancea care să faciliteze accesarea informaţiilor privind date de interes general referitoare la România în vederea valorificării potenţialului turistic local pe piaţa turistică naţională și internaţională.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc la sediul Primăriei Orașului Odobești, în Sala de ședințe, din Strada Libertății nr. 113, județul Vrancea, începând cu ora 15.00.

Detalii suplimentare puteți obține la număr de telefon 0237/675.224, persoana de contact Miron Gianina – Asistent coordonator de proiect.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *