“Nu poate strica nimănui un popas în orașul viilor domnești”, spune Daniel Nicolaș

posted in: Stiri si Noutati | 0

IMG_0662Unitatea Administrativ- Teritorială Oraș Odobești, în calitate de beneficiar, a organizat luni, 23 martie 2015, de la ora 15.00, conferința de lansare a proiectului intitulat “Creare Centru Naţional de Informare și Promovare Turistică, oraș Odobești, judeţ Vrancea”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 ”Promovarea potenţialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în crearea și dotarea unui Centru Naţional de Informare Turistică în orașul Odobești, judeţul Vrancea care să faciliteze accesarea informaţiilor privind date de interes general referitoare la România în vederea valorificării potenţialului turistic local pe piaţa turistică naţională și internaţională.

„Prin acest proiect se reașază Odobeștiul pe harta turistică a județului Vrancea și a României redând orașului nostru dreptul pe care l-a avut dintodeauna de oraș de interes național și de oraș ce reprezintă poarta de intrare in Vrancea arhaică. Pentru a ajunge la toate obiectivele turistice de pe valea Milcovului și valea Putnei este necesar să tranzitezi Odobeștiul și nu poate strica nimănui un popas în orașul viilor domnești pentru a admira frumusețea podgoriilor sale și pentru a se informa în acest nou și modern Centru de Informare și Promovare Turistică“, a declarat primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș.

Perioada de implementare a proiectului este 24 decembrie 2014 – 23 august 2015 și are o valoare totală de 564.521,10 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 549.864,57 lei, acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul național.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *