Scutiri de majorări și întârzieri

posted in: Stiri si Noutati | 0

Odobeștenii care au datorii către primărie vor fi scutiți de majorări dacă achită sumele restante pana la data de 31 martie 2019. Consiliul Local Odobești a aprobat scutirea de la plata majorărilor cauzate pentru întârzierile la plata impozitelor și taxelor locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către contribuabili, persoane fizice si persoane juridice. „Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul accesoriilor (majorărilor de întârziere, penalitati etc.) la bugetul local, restante la plată, calculate la creantele bugetare cu  termene mai vechi de 31 decembrie 2018 și pentru care se achitata integral aceste creantele principale restante, până la data de 31 martie 2019 “, se arată în Hotărârea Consiliului Local Odobești.

Această scutire se aplică pentru contribuabili la bugetul local al orașului Odobești și are ca scop stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligațiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic și diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.

Pentru a beneficia de scutire, contribuabilul, persoană fizică sau juridica depune la primărie cererea însoțită de documentația prevazuta in hotararea de consiliu,privind scutirea la plată a majorărilor/ penalităților de întârziere aferente obligațiilor datorate bugetului local, care va fi analizată de către compartimentul Impoziteși Taxe Locale. Majorările vor fi scăzute din evidențele fiscale, iar despre acest lucru va fi înștiințat contribuabilul in cauza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *