VITICULTURĂ ROMÂNEASCĂ: Podgoria Odobești

posted in: Stiri si Noutati | 0

31podgoria-odobesti-vedere-fabrica-vinificatiePodgoria Odobești, una dintre cele mai vechi și vestite podgorii din țară, este situată în județul Vrancea, între râurile Putna și Milcov. Viile Vrancei sunt grupate, în prezent, în trei mari podgorii: Odobești, Panciu și Cotești. Există numeroase mărturii care atestă prezența viței-de-vie pe aceste meleaguri, încă din timpuri îndepărtate, îndeosebi la Odobești. Astfel, Dimitrie Cantemir (n.1673 — m.1723) aprecia vinurile de Odobești, în lucrarea ”Descriptio Moldaviae”, ca fiind unul dintre cele mai bune vinuri din Moldova: “al treilea la Odobești în ținutul Putnei pe râul Milcov”, după Cotnari și Huși, dar înainte de Nicorești, Greceni și Costești. De asemenea, și pentru domnul Moldovei, Ștefan cel Mare (1457-1504), Odobeștii se situau tot pe locul al III-lea, acesta stabilind aici cel de-al treilea paharnic domnesc.
În 1781, învățatul J. Benko, arăta că ”mai sus de Focșani e satul Vârteșcoi și, vecini cu acesta, munții celebri prin viile și vinurile de Obobești”. Tot în 1781, francezul J. Carra, secretar și preceptor domnesc, susține că ”vinurile (…) de la Odobești, din Moldova și de la Piatra, din Valahia, sunt cele mai bune”. Ignaz Stephan Raicevich, consul al Austriei în Țara Românească, scria, în 1788, că: ”Dealul vestit în Moldova este acela de la Odobești, din apropierea Focșanilor, care dă un vin asemănător șampaniei (…) Via, așa de folositor este produsul ei, merită să ocupe aici primul loc, atât prin cantitățile mari produse, cât și prin excelenta calitate a acestor vinuri”. La începutul secolului al XVII-lea, Odobeștii erau un important centru de vânzare a vinului, acesta fiind cumpărat de ruși și de polonezi, notează M. Macici în volumul ”Lumea vinurilor, Vinurile lumii”.
După atacul filoxerei, consemnat oficial în țara noastră la 1884, necesitatea unei conduite competente de refacere a viticulturii în una dintre marile podgorii ale țării a dus la înființarea Stațiunii Experimentale Viticole Odobești. Primele demersuri în acest sens către Ministerul Agriculturii au fost făcute în 1935, înființarea stațiunii fiind confirmată prin Decizia nr.144401/1936 a Ministerului Agriculturii și Domeniilor, prin care ”…se aprobă de la buget pentru înzestrarea stațiunii oenologice, un fond de 130.865 lei…”, menționează site-ul oficial al stațiunii, www.scv-odobesti.ro. Un merit deosebit îi revine distinsului prof. I.C. Teodorescu, ”...a cărui inițiativă de a înființa, pe aceste plaiuri, o stațiune de profil impune respect și recunoștință prin realizările obținute azi de viticultura vrânceană”. În prezent, Stațiunea de Cercetare — Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Sisești”.
Întreaga podgorie Odobești deține, la ora actuală, o suprafață de aproximativ 6.000 de hectare de vie, în componența sa intrând centrul viticol Odobești, cu plaiurile Șarba, Beciu Domnesc, Cazaclii; centrul viticol Jariștea, cu plantațiile de la Pădureni, Vărsătura și Scânteia și centrul Bolotești, potrivit lui M. Macici. În plantațiile podgoriei se găsesc șase soiuri românești: Galbenă de Odobești, Plăvaie, Fetească albă și Fetească regală, pentru vinuri albe și Băbească neagră și Fetească neagră, pentru vinuri roșii.
În privința calității vinurilor, pe primele locuri se situează vinurile de masă obținute din soiuri de mare producție: Galbenă de Odobești, Plăvaie, Fetească regală și Aligote (vinuri albe) și Băbească neagră (vinuri roșii). De asemenea, la Odobești se obțin vinuri albe de calitate superioară din soiurile Fetească albă, Riesling italian, Sauvignon și Muscat Ottonel, precum și vinuri roșii superioare din soiurile Fetească neagră și Merlot. Mai recent, aici se produc și vinuri obținute din soiuri create de curând la Stațiunea de Cercetare — Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, cum ar fi Șarba și Băbească gri, pentru vinurile albe și Codană, pentru vinuri roșii. Totodată, la Odobești se obțin distilate învechite de vin (”vinarsuri”) din soiurile Plăvaie, Fetească regală și Galbenă, de o calitate foarte bună.
Vinurile obținute la Odobești se bucură nu numai de aprecierea specialiștilor, ci și a scriitorilor români, care elogiază, în opera lor, numeroase soiuri românești. Astfel, și poetul Vasile Militaru își exprima aprecierea pentru vinurile de Odobești prin versurile: ”Vinule de Odobești,/ Când mi-e soarele în nori,/ Cerul tu-mi împodobești/ C-o puzderie de sori.”

SURSA: AGERPRES (Documentare-Andreea Onogea, editor: Marina Bădulescu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *