Hotararea nr.1 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Opris Mihai-Sorin, ales pe listele Partidului National Liberal la alegerile locale din iunie 2016 si se declara vacant respectivul loc de consilier local.

Hotararea nr. 2 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – Atragere teren in intravilan pentru construire locuinta P+1E si schimbare destinatie din anexa exploatatie agricola in locuinta, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 2514 mp, teren situat in T 63, P %1851/1, CF nr.57386 si 57387, beneficiari  Beda Laurentiu-Paul si Dirdala Decebal.

Hotararea nr.3 privind  aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – Atragere teren in intravilan pentru construire atelier reparatii autocamioane si spalatorie, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 6000 mp, teren situat in T 107, P 2906, CF nr.57841, beneficiara SC GRIFON BETON SRL.

Hotararea nr.4 privind vanzarea unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti.

Hotararea nr.5 privind  reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.6  privind  asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli (reactualizate), care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura stradala oras Odobesti – cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Patesti, Panduri, Sf. Ilie”.

Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca, beneficiarilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, precum si persoanelor sanctionate sau condamnate cu obligarea prestarii  unei activitati neremunerate in folosul comunitatii.

Hotararea nr.8 privind conferirea titlului de ,,Cetatean de Onoare”  al Orasului Odobesti, d-lui SPIRU CONSTANTINESCU – cercetator, autor al volumului  ,,Galbena, soiul sacru al Podgoriei Odobesti”.

Hotararea nr.9 privind schimbul unei locuinte ANL, precum si  repartizarea unei locuinte ANL, disponibile in orasul Odobesti.

Hotararea nr.10 privind intocmire S.F. pentru obiectivul de investiti ,, Modernizare alei pietonale si  spatii de parcare – Oras Odobesti – Zona Blocuri, str. Pictor N. Grigorescu si str.Stefan cel Mare”.

Hotararea nr.11 privind intocmire S.F. pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii verzi si zone de recreere – Oras Odobesti – Zona Blocuri, str. Pictor N. Grigorescu si str.Stefan cel Mare”.

Hotararea nr.12 pentru modificarea Anexei 2 si 3 la H.C.L. nr.112/2018, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,CRESTEREA CALITATII VIETII POPULATIEI IN ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”.

Hotararea nr.13 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu  situat in Hala Agroalimentara Odobesti, apartinand domeniului public al orasului Odobesti.

Hotararea nr.14 pentru suspendarea aplicarii art.2 al H.C.L. nr.87/2017, privind  stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local al orasului Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului, precum si Casei de Cultura ,,C.C. Giurescu” Odobesti, judetul Vrancea, pentru perioada ianuarie-iulie 2020.

Hotararea nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotararea nr.16 pentru modificarea art.3 al C.L. nr.120/2019, privind aprobarea proiectului  ,,Cresterea calitatii vietii populatiei in Orasul Odobesti, judetul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiect.

Hotararea nr.17 pentru modificarea Anexelor nr.1 si 2 la H.C.L. nr.118/2018, privind aprobarea  documentatiei tehnico-economice  si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,IMBUNATATIREA SERVICIILOR EDUCATIONAL-RECREATIVE SI A ACCESULUI LA UTILITATI PENTRU POPULATIA ORASULUI ODOBESTI”.