HCL nr. 1 din 8.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedent a deficitului bugetului propriu – sectiunea dezvoltare pe anul 2014

HCL nr. 2 din 08.01.2015 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2015-2016, la nivelul orasului Odobesti

HCL nr. 3 din 29.01.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare – Gradinita Unirea”

HCL nr. 4 din 29.01.2015 privind insusirea de catre Consiliul Local al orasului Odobesti a inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al orasului Odobesti, la data de 31 decembrie 2014

HCL nr. 5 din 29.01.2015 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 6 din 29.01.2015 privind modificarea Anexei nr.2 (Stat de functii) la HCL nr. 64/2014 pentru aprobarea numarului de personal

HCL nr. 7 din 29.01.2015 privind unele masuri de aplicare a OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

HCL nr. 8 din 12.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 9 din 26.02.2015 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001

HCL nr. 10 din 26.02.2015 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HCL nr. 11 din 26.02.2015 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 12 din 26.02.2015 privind aprobarea vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, catre titularii contractelor de concesiune incheiate de Primaria orasului Odobesti, in calitate de concedent

HCL nr. 13 din 26.02.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a unor imobile, apartinand domeniului public al orasului Odobesti

HCL nr. 14 din 26.02.2015 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Odobesti

HCL nr. 15 din 26.02.2015 pentru modificarea Anexei 2 (Stat de functii) la H.C.L. nr.64/2014, privind  aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,, C.C. Giurescu ” Odobesti

HCL nr. 16 din 26.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

HCL nr. 17 din 26.02.2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Odobesti in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza orasului Odobesti

HCL nr. 18 din 26.02.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL  nr. 19 din 13.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 20 din 20.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 21 din 31.03.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti

HCL nr. 22 din 31.03.2015 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unor suprafete de teren, situate in Odobesti si dezmembrarea acestora, in vederea vanzarii

HCL nr. 23 din 31.03.2015 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 24 din 31.03.2015 privind concesionarea fara licitatie publica a suprafetei de 11,7 mp, teren apartinand domeniului privat al orasului, situata in Odobesti, str. Pict. Grigorescu nr.2, bl. A4

HCL nr. 25 din 31.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 26 din 31.03.2015 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata

HCL nr. 27 din 31.03.2015 pentru completarea art.9 – Cap. V din contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al orasului Odobesti, judetul Vrancea

HCL nr. 28 din 31.03.2015 privind dezmembrarea unei suprafete de teren, situate in Odobesti , T 10, P 33/14, apartinand domeniului privat al orasului, in 8 loturi de teren, precum si stabilirea destinatiei acestora

HCL nr. 29 din 31.03.2015 privind completarea anexei la H.C.L. nr. 130/2014

HCL nr. 30 din 30 aprilie 2015 privind solicitarea trecerii din proprietatea publica a statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in proprietatea publica a orasului Odobesti si administrarea Consiliului Local Odobesti, a unui imobil – teren intravilan in suprafata de 29639 mp, situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare – T 43, P 766-769, judetul Vrancea, concesionat Grupului Scolar Agricol Odobesti (actualmente Liceul Tehnologic Odobesti), pe care sunt edificate constructiile aferente unitatii de invatamant

HCL nr. 31 din 30 aprilie 2015 pentru modificarea Anexei 2 (Stat de functii) la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura     ,, C.C. Giurescu ” Odobesti

HCL nr. 32 din 30 aprilie 2015 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 33 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea procedurii pentru acordarea esalonarii la plata a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al orasului Odobesti

HCL nr. 34 din 30 aprilie 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 35 din 30 aprilie 2015 privind arendarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren

HCL nr. 36 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HCL nr. 37 din 30 aprilie 2015 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, precum si atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003

HCL nr. 38 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea pastrarii calitatii de membru fondator a orașului Odobești (conf. H.C.L. nr. 102/ 16.11.2012) , județul Vrancea, prin Consiliul Local al Orașului Odobești, in cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locala (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea , în scopul accesării măsurilor 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020

HCL nr. 39 din 28.05.2015 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Anvelopare termică Stație ambulanță și Centrul Multifuncțional de Sănătate – Oraș odobești, județul Vrancea“

HCL nr. 40 din 28.05.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale D+P+2E+M (60 U.L.) Cartier M. Sturza, oraș Odobești“

HCL nr. 41 din 28.05.2015 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructură rutieră și pietonală, str. Ștefan cel Mare și str. Libertății“

HCL nr. 42 din 28.05.2015 privind acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor restante la bugetul local

HCL nr. 43 din 28.05.2015 privind aprobarea contului de închidere al exercițiului bugetar și a activității extrabugetare la Primăria orașului Odobești și instituțiile subordonate pe anul 2014

HCL nr. 44 din 28.05.2015 privind aprobarea situației financiare la SC Servicii Urbane Odobești SRL pe anul 2014

HCL nr. 45 din 28.05.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 46 din 28.05.2015 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata

HCL nr. 47 din 28.05.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate, incepand cu anul 2016, la nivelul orasului Odobesti

HCL nr. 48 din 28.05.2015 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, precum si atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003

HCL nr. 49 din 28.05.2015privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 50 din 28.05.2015 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune a suprafetei de 19,93 mp, precum si a unei cote indivize, teren apartinand domeniului privat al orasului, situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare, T 45, P 787, catre S.C. IONISERVCOM S.R.L. ODOBESTI

HCL nr. 51 din 28.05.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al orasului Odobesti

HCL nr. 52 din 28.05.2015 privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”

HCL nr. 53 din 28.05.2015 pentru modificarea Anexei 2 (Stat de functii) la H.C.L. nr. 64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,, C.C. Giurescu ” Odobesti

HCL nr. 54 din 28.05.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 56 din 25 iunie 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 57 din 25 iunie 2015 privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a unor suprafete de teren, in vederea construirii unor locuinte proprietate personala, retragerea dreptului de folosinta pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 58 din 25 iunie 2015 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 59 din 25 iunie 2015 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unei suprafete de teren

HCL nr. 60 din 25 iunie 2015 privind concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 61 din 25 iunie 2015 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 62 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire ansamblu locuinte sociale D+P+2E+M (64 U.L.) – cartier M.Sturza, str. Nicolae Dragomir, oraș Odobesti”

HCL nr. 63 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,, Construire ansamblu de locuinte sociale D+P+2E+M (60 U.L.) – cartier M.Sturza, str.Dimitrie Constantinescu, oraș Odobesti

HCL nr. 64 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii   „Construire ansamblu locuinte sociale D+P+2E+M (96 U.L.) – cartier M.Sturza, str. Dimitrie Constantinescu, oraș Odobesti”

HCL nr. 65 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 66 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 67 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata, precum si propunerea de modificare a Ordinului Prefectului nr. 127/1994

HCL nr. 68 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HCL nr. 69 privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre ANAF si U.A.T. – Oras Odobesti, in vederea schimbului de informatii intre cele doua institutii

HCL nr. 70 privind insusirea Protocolului nr. 5506/2011, incheiat intre CNI S.A. Bucuresti si Consiliul Local Odobesti, prin care inceteaza dreptul de folosinta gratuita al CNI S.A. asupra unui teren in suprafata de 17542 mp, teren apartinand domeniului public al orasului, situat in Odobesti, str. Stefan cel Mare nr.2, drept transmis prin H.C.L. nr.148/2006

HCL nr. 71 privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea PUZ – atragere in intravilan si lotizare in vederea construirii de locuinte si servicii, precum si aprobarea acestui PUZ, intocmit pentru suprafata de 10000 mp, teren situat in T 109, P 2910/3 – beneficiar Ramascanu Razvan Vespasian

HCL nr. 72 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unui lot, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 73 privind rectificarea bugetului pe anul 2015, la S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

HCL nr. 74 privind dezmembrarea unor suprafete de teren, situate in Odobesti, T 10, P 33/14, apartinand domeniului privat al orasului, precum si stabilirea destinatiei acestora

HCL nr. 75 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 76 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 77 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 78 pentru modificarea Anexei 1 si 2 la H.C.L. nr. 64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura     ,, C.C. Giurescu ” Odobesti

HCL nr. 79 privind procedura de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor bugetare locale datorate de persoane fizice si persoane juridice

HCL nr. 80 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unei suprafete de teren, precum si dezmembrarea acesteia

HCL nr. 81 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 82 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 83 privind vanzarea unor apartamente apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, in baza Sentintei civile nr. 6376/2012 a Judecatoriei Focsani

HCL nr. 84 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare alei si parcari – locuinte ANL, str. Smirdan”

HCL nr. 85 privind privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 86 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale, pentru perioada 2016-2020, a Codului etic al personalului care ofera servicii sociale si Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale

HCL nr. 87 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 88 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HCL nr. 89 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003

HCL nr. 90 privind inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti

HCL nr. 91 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 92 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 93 privind arendarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren

HCL nr. 94 privind aprobarea caietului de sarcini in vederea vanzarii unei suprafete de teren, stabilite prin H.C.L. nr. 81/2015

HCL nr. 95 privind aprobarea unui schimb de locuinta

HCL nr. 96 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 97 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 98 privind organizarea si sarbatorirea ,,Zilelor orasului Odobesti” in perioada 11-13 septembrie 2015

HCL nr. 99 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 100 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea si reabilitarea strazilor de interes local in orasul Odobesti, judetul Vrancea”

HCL nr. 101 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 102  pentru completarea H.C.L. nr. 78/2012, privind vanzarea unor apartamente apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, in baza Deciziei civile nr. 112/2011 a Tribunalului Vrancea  si, respectiv, a H.C.L. nr. 83/2015, privind vanzarea unor apartamente apartinand domeniului privat al orasului Odobesti, in baza Sentintei civile nr. 6376/2012 a Judecatoriei Focsani

HCL nr. 103 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 104 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unei suprafete de teren

HCL nr. 105 privind concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 106 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului Cinematograf+Biblioteca oraseneasca, situat in Odobesti, str. Libertatii nr. 124, T 55, P 1245, judetul Vrancea si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii ,,Modernizare, reabilitare si dotare asezamant cultural – Cinematograf + Biblioteca oraseneasca, oras Odobesti, judetul Vrancea”

HCL nr.107 privind actualizarea comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al orasului Odobesti

HCL nr. 108 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 109 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,, Mihail  Sturza”  Vrancea

HCL nr. 110 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 111 privind stabilirea unui amplasament in vederea amenajarii unei platforme pentru deseuri biodegradabile, in orasul Odobesti

HCL nr. 112 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicate în anul 2016, la nivelul orasului Odobesti


Anexa nr.1 la HCL 112 din 29.10.2015 – Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2016, la nivelul Orasului Odobesti, conform punctului I din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare

Anexele de la 2 la 15 din 29.10.2015 la HCL nr. 112

Anexa nr.16 la HCL 112 din 29.10.2015 CRITERII DE INCADRARE A CLADIRILOR SITUATE IN INTRAVILAN IN CATEGORIA

Anexa nr.17 la HCL 112 din 29.10.2015 Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan in categoria terenurilor neingrijite

Anexa nr.18 la HCL 112 din 29.10.2015


HCL nr. 113 privind acordarea unor facilitati fiscale prevazute de O.U.G. nr. 44/2015

HCL nr. 114 privind aprobarea regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL

HCL nr. 115 privind aprobarea  infiintarii retelei de distributie gaze naturale pe strada Libertatii, din orasul Odobesti, judetul Vrancea

HCL nr. 116 pentru modificarea art. 3 din H.C.L. nr.106/21.10.2013, privind vanzarea  unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 117 privind aprobarea  unui schimb de locuinta

HCL nr. 118 privind trecerea din domeniul public al orasului in domeniul privat al orasului a unor suprafete de teren

HCL nr. 119 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune a unor suprafete de teren apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 120 privind vanzarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 121 privind aprobarea unor cereri de atribuire de terenuri tinerilor, in conditiile Legii nr. 15/2003

HCL nr. 122 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita  pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003, precum si schimbarea destinatiei unor loturi

HCL nr. 123 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 124 pentru modificarea H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,, C.C. Giurescu ” Odobesti

HCL nr. 125 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 126 privind stabilirea situatiilor in care Primarul poate acorda ajutoare de urgenta si ajutoare de inmormantare familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii deosebite

HCL nr. 127 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 128 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli

HCL nr. 129 privind darea in administrarea Gradinitei cu Program prelungit nr.1 Odobesti a imobilului situat in Odobesti, str. Libertatii nr. 161A

HCL nr. 130 privind actualizarea tarifelor minime pentru inchirieri si concesiuni de terenuri care apartin domeniului public si privat al orasului Odobesti

HCL nr. 131 privind propunerea de atribuire in proprietatea unor cetateni din orasul Odobesti a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul localitatii, conform art.36, alin.(2), (3), (4) si (6) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata

HCL nr. 132 privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti

HCL nr. 133 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al orasului Odobesti

HCL nr. 134 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru unii beneficiari ai Legii nr.15/2003, atribuirea unor loturi de teren in conditiile Legii nr.15/2003

HCL nr. 135 privind aprobarea preluarii prin cesiune, de catre Consiliul Local Odobesti, a unor drepturi de autor, pentru unele lucrari ale autorului Romeo Valentin Musca, de la Editura Terra – detinatoarea acestor drepturi

HCL nr. 136 privind preluarea in comodat a echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului ,, Implementarea de solutii informatice integrate – Registrul agricol – la nivelul judetului Vrancea – Zona Centru”

HCL nr. 137 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 138 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,, Modernizare drumuri de exploatare agricola, orasul Odobesti, judetul Vrancea “

HCL nr. 139 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie bancara din partea Fondului de garantare pentru proiectul ,, Modernizare drumuri de exploatare agricola, orasul Odobesti, judetul Vrancea “

HCL nr. 140 privind rectificarea bugetului lcal pe anul 2015

HCL nr.141 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Odobesti

HCL nr. 142 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul local

HCL nr. 143 privind inchiderea obiectivului de investitii ,, Modernizarea sistemului de producere a energiei termice in orasul Odobesti, judetul Vrancea – racordarea centralelor containerizate la reteaua de gaze”

HCL nr. 144 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 145 privind insusirea variantei finale a proiectului de steag al Orasului Odobesti, judetul Vrancea

HCL nr. 146 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016

HCL nr. 147 pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.64/2014, privind aprobarea numarului de personal, Statului de functii si Organigramei aparatului de lucru al Consiliului Local Odobesti, cabinetului si aparatului de specialitate al Primarului orasului Odobesti, precum si Casei de Cultura ,, C.C. Giurescu ” Odobesti

HCL nr. 148 privind inchirierea prin licitatie publica a unor suprafete de teren, apartinand domeniului public al orasului Odobesti

HCL nr. 149 pentru modificarea art.1, pct. 2 al H.C.L. nr. 3/2004, privind concesionarea fara licitatie publica a unor suprafete de teren, situate in intravilanul orasului Odobesti, in vederea extinderii unor constructii existente

HCL nr. 150 privind aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare si atribuire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Odobesti

HCL nr. 151 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2016-2017, la nivelul orasului Odobesti

HCL nr. 152 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

HCL nr. 153 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Imprejmuire partiala(gard) – Liceul Tehnologic Odobesti, str. Muncii”

HCL nr. 154 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015